1" 6-uddig stjärna
50 st pappersmallar där en sida mäter 1". Sue Daley Designs.
Uddkant till 1 ½" 6-uddig stjärna, pappersmallar
50 mallar till stjärnor. Med 6 stjärnspetsar och 6 uddbitar får du en cirkel!
Blomblad till 1½" 6-uddig stjärna, pappersmallar
50 st pappersmallar som tillsammans med en 6-uddig stjärna skapar en fin blomma.
2½" 6-uddig stjärna, pappersmallar
50 st romber där en sida mäter 2½".
3" 6-uddig stjärna, pappersmallar
50 st pappersmallar, där en sida av romben mäter 3".
1½" 6-uddig stjärna, pappersmallar
50 st romber där en sida mäter 1½".
1 3/4" 6-uddiga stjärnor
50 st per förpackning.
1 1/4" 6-uddig stjärna, pappersmallar
50 st romber där en sida mäter 1 1/4 ".
 Uddkant till 1 1/4" 6-uddig stjärna, pappersmallar
50 mallar till stjärnor. Med 6 stjärnspetsar och 6 uddbitar får du en cirkel!
Uddkant till 2" 6-uddig stjärna, pappersmall
50 mallar till stjärnor. Med 6 stjärnspetsar och 6 uddbitar får du en cirkel!
Blomblad till 2" 6-uddig stjärna, pappersmallar
50 st pappersmallar som tillsammans med en 6-uddig stjärna bildar en fin blomma.