Uddkant till 2" Octagon, pappersmallar
50 st pappersmallar. Kan bl a användas till quilten Square Dance, ur Sue Daley´s bok "New English...
2" Octagon, pappersmallar
50 st pappersmallar. De är väldigt tunga, därav det lite högre priset.
1" Octagon, pappersmallar
50 st pappersmallar där varje sida mäter 1".