Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
1" 8-uddig stjärna, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
2" 8-uddig stjärna, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.