Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
4" Applecore, skärmall
Skärmall till pappersmallen med samma namn. Denna använder du för att skära ut tyget, särskilt om...
Appletini 2", Skärmall
Skärmall till pappersmallarna med samma namn.
Appletini 3", Skärmall
Skärmall till pappersmallarna med samma namn.