Avlånga hexagoner, ½", skärmall
Skärmall till pappersmallarna med samma namn.
Avlånga hexagoner, 3/4", skärmall
Skärmall till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
Avlång hexagon, 2" skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.