Avlånga hexagoner, ½", skärmall
Skärmall till pappersmallarna med samma namn.
Avlånga hexagoner, 3/4", skärmall
Skärmall till pappersmallarna med samma namn.
Avlång hexagon, 1 3/8" skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
Avlång hexagon, 2" skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
Lozenge, 2 x 1", skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.