2½" Klöverblad, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
1½" Klöverblad, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
Små blomblad, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
2" Klöverblad, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
4-uddig stjärna, skärmall
En av skärmallarna till Quatro Petal design. Kan också användas självständig till stjärnor med 4...
Quatro Flower Petal, skärmall
En av skärmallarna till Quatro Petal Design. Den nere till vänster på bilden.
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.