3" Hexagon, skärmall
Detta är en STOR hexagon! Därav det lite högre priset.
2½" Hexagon, skärmall
Detta är en STOR hexagon! Därav det lite högre priset.
7/8" Hexagon, skärmall
Skärmall som passar till pappersmallarna med samma namn.
5/8" Hexagon, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
1½" Hexagon, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
1" Hexagon, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.