2½" Juvel, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
1" Juvel, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
2" Juvel, skärmall
Skärmall till pappersmallarna med samma namn.
1½" Juvel, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.