1" Mussla, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
1½" Mussla, skärmall
Skärmall till pappersmallarna med samma namn
3" Mussla, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.