Uddkant till 2" Octagon, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.