Pentagon ½", skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
2" Pentagon, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
1½" Pentagon, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
1" Pentagon, skärmall
Skärmall som passar till pappersmallarna med samma namn.
3/4" Pentagon, skärmall
Skärmall som passar till pappersmallen med samma namn.