Pentagon ½", skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
Pentagon 3/4", skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
1 1/4" Pentagon, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
1 1/2" Pentagon, skärmall
Skärmallen som passar till pappersmallarna med samma namn.
1" Pentagon, skärmall
Skärmall som passar till pappersmallarna med samma namn.
2" Pentagon, skärmall
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.
Skärmallen till pappersmallarna med samma namn.